Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D.
předseda Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu České Republiky
vláda České republiky
 
Ing. Aleš Řebíček
ministr dopravy České Republiky
prof. Ing. Petr Moos, CSc.
děkan Fakulty dopravní Českého
vysokého učení technického v Praze
Ing. Petr Bendl
hejtman Středočeského kraje
MUDr. Pavel Bém
primátor hlavního města Prahy
Ing. Pavel Bradík
hejtman Královéhradeckého kraje
RNDr. Ivan Kosatík
hejtman Olomouckého kraje
Petr Skokan
hejtman Libereckého kraje
Ing. Evžen Tošenovský
hejtman Moravskoslezského kraje
MUDr. Petr Zimmermann
hejtman Plzeňského kraje
Libor Lukáš
hejtman Zlínského kraje