T1

VOZIDLOVÁ A PERSONÁLNÍ NAVIGACE

Aktuální vývoj navigačních aplikací
Mapové podklady a data
Navigační algoritmy
Navigace uvnitř budov
Hardwarové a SW platformy

T2

FIREMNÍ APLIKACE A LOGISTIKA

Logistika a přeprava osob a zboží
Management vozového parku
Systémy identifikace a registrace (RFID)
Standardizace, protokoly a interoperabilita
Využití geografických informačních systémů

T3

KRITICKÉ A BEZPEČNOSTNÍ APLIKACE

Detekce mimořádných událostí
Podpora krizového managementu
Implementace systémů e-safety (e-call)
Specifické zásilky (nebezpečné věci, zvířata, ceniny)
Prostředky preventivního zvyšování bezpečnosti

T4

APLIKACE PRO STÁT A VEŘEJNOST

Využití lokalizace v informačních systémech
Kolekce, zpracování a využití geografických informací
Regulace dopravy a mýtné ve městech a regionech
Satelitní mýtné na pozemních komunikacích
Řešení regionální dopravní obslužnosti

T5

PERSPEKTIVNÍ KOSMICKÉ TECHNOLOGIE

Navigační systémy GNSS (GPS, Galileo, Glonass)
Systémy dálkového průzkumu Země (GMES)
Satelitní komunikační systémy
Technologie pro letectví a kosmonautiku
Evropská politika a spolupráce v kosmickém sektoru

T6

SYNERGIE PROJEKTŮ GALILEO A GMES

Odborná konference, jakožto součást X. Evropské
meziparlamentní konferenceo vesmíru (EISC)
o součinnosti evropských projektů Galileo a GMES
a jejím využití pro aplikace a služby,
spojená se zasedáním EISC v Praze