Dámy a pánové,

hlavním tématem jednání druhého ročníku mezinárodní konference NavAge ’08, která se pod záštitou Parlamentu ČR, Vlády ČR, Ministerstva dopravy ČR a ČVUT v Praze a řady českých regionů uskuteční ve dnech 26. – 28. 3. 2008 v Praze, bude navigace a lokalizace pohybu vozidel, osob a zboží v zemích evropského společenství.

Cílem naší konference je výměna informací mezi odbornou veřejností, uživateli, zástupci státní správy, samosprávy a univerzit s cílem identifikovat hlavní aspekty a přínosy navigace a lokalizace pro uživatele, ekonomiku, bezpečnost a životní prostředí.

NavAge ’08 pořádají Sdružení pro dopravní telematiku ČR a časopis TECHNOLOGIES&PROSPERITY ve spolupráci s Českou kosmickou kanceláří a přípravným výborem X. meziparlamentní konference EISC. NavAge ’08 tak navazuje na tradici prestižních konferencí NavAge ’06, ITS Prague a ITS Bratislava pořádaných Sdružením pro dopravní telematiku ČR v uplynulých letech.

Součástí letošní NavAge ’08 bude také zasedání X. Evropské meziparlamentní konference o vesmíru (EISC), které se bude zabývat součinností evropských projektů Galileo a GMES a jejím využitím pro aplikace a  služby.

Těšíme se na naše setkání na NavAge ’08 Prague.

S přátelským pozdravem,

doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek
prezident NavAge ’08
proděkan Fakulty dopravní
ČVUT v Praze

Ing. Roman Srp
viceprezident
Sdružení pro dopravní telematiku ČR

Ing. Karel Dobeš
vládní zmocněnec
předseda přípravného
výboru X. EISC

PaedDr. Vratislav Pavlík
výkonný ředitel NavAge ’08
vydavatel TECHNOLOGIES&PROSPERITY