Všeobecné informace

Ing. Roman Srp, viceprezident Sdružení pro dopravní telematiku ČR
r.srp@navage.cz
tel.: +420 261 066 111

 

Obsahové záležitosti, zastoupení odborného výboru konference

doc. Dr. Ing. Miroslav Svítek, prezident NavAge
svitek@fd.cvut.cz
tel.: +420 602 376 081

 

Obchodní záležitosti

PaedDr. Vratislav Pavlík, výkonný ředitel NavAge
v.pavlik@navage.cz
tel.: +420 261 066 111

 

Organizační záležitosti

Ing. Jiří Sochor, manažer projektu
j.sochor@navage.cz

Redakce časopisu TECHNOLOGIES & PROSPERITY

WIRELESSCOM, s.r.o.
Ohradní 65
140 00 Praha 4

tel.: +420 261 066 111
fax.: +420 261 066 112

Bankovní spojení:
Platby v EUR:
Název banky: Česká spořitelna a.s.
Adresa: Budějovická 1912, 140 21 Praha 4
Bank SWIFT (BIC): GIBACZPX
IBAN: CZ13 0800 0000 0017 5432 2203
Číslo účtu: 1754322203/0800
Název účtu: WIRELESSCOM s.r.o.
Platby v CZK:
Název banky: Komerční banka a.s.
Adresa: Štefánikova 22, 150 00 Praha 5
Bank SWIFT (BIC): KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ06 0100 0000 1914 9315 0297
Číslo účtu: 19-1493150297/0100
Název účtu: WIRELESSCOM s.r.o.

Obsahové záležitosti tematického okruhu T6

Přípravný výbor předsednictví X. konference EISC
Ing. Kateřina Svobodová, tajemník přípravného výboru
svobodovak@psp.cz
tel.: +420 257 171 111