8. 4. 2008
Aktualizován sborník příspěvků. Přístupové údaje obdrželi účastníci konference na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce. V případě, že jste přístupové údaje neobdrželi, nás prosím kontaktujte.
17. 3. 2008
Temata závěrečné diskuse sekce T6 (Synergie projektů Galileo a GMES) jsou k dispozici zde.

28. 2. 2008

Zveřejněn program konference a spuštěna závazná registrace

14. 1. 2008

První ze série letošních meziparlamentních konferencí EISC bude dne 28. 3. 2008 součástí tématického bloku T6 konference NavAge '08
a bude se zabývat součinností evropských projektů Galileo a GMES a využitím této synergie pro aplikace
a služby.

8. 1. 2008

Zasedání delegátů X. Evropské meziparlamentní konference o vesmíru (EISC) se uskuteční v prostorách konference NavAge '08 dne 27. 3. 2008.

7.1. 2008

Konference NavAge'08 se uskuteční ve dnech
26. - 28. 3. 2008 v Kongresovém centru Praha
(KCP Praha) Praze pod záštitou Parlamentu ČR,
Vlády ČR a Fakulty Dopravní ČVUT v Praze.